Stanislav Matajs

15. marca 2020

Fertigácia – pestovanie ovocia v integrovanej produkcii

Viete čo je fertigácia? Ovocné stromy sú v mnohom ako ľudia. Niekedy sa stane, že im v tele chýba nejaký minerál. Na jar mávajú málo železa, na jeseň […]
10. marca 2020

Integrovaná ochrana čerešní

Čerešne a celkovo ovocné stromy, sú ohrozované nielen škodlivým hmyzom, ale aj vtákmi. Ovocné sady a stromy v nich sú živým organizmom, a tak sa dá predpokladať, že okrem rastlín […]
7. marca 2020

Včely samotárky v integrovanej produkcii

Pestovatelia veľmi dobre vedia, aké sú včely užitočné. Asi aj preto sú viacerí z nich včelármi. Chovajú nielen včely medonosné, ale v poslednom období aj včely samotárky. […]
3. marca 2020

Pestovanie viniča v integrovanej produkcii

Pestovanie viniča v integrovanej produkcii sa líši od toho klasického. Viac sa kladie dôraz na monitoring a zabezpečenie zníženia použitia prípravkov na ochranu rastlín pri pestovaní.   Riziko […]
29. februára 2020

Alternatívne metódy ochrany proti škodcom – méra hrušková

Pestovatelia ovocia v integrovanej produkcii uprednostňujú prírodné metódy ochrany proti škodcom a chorobám. Tie spočívajú hlavne v udržiavaní stromov v optimálnej kondícii a zamedzovaniu šírenia škodlivých organizmov.   Škodcovia hrušiek […]
24. februára 2020

Pestovanie jahôd v integrovanej produkcii

Pestovatelia jahôd v integrovanej produkcii využívajú najnovšie technológie, ktoré chránia životné prostredie a zdravie konzumentov. Spôsob, akým jahody vysádzajú, pestujú a zbierajú spĺňajú všetky zásady prírodne čistej a udržateľnej produkcie, […]
20. februára 2020

Zázrak prírody menom včela medonosná

Pestovatelia ovocia a zeleniny veľmi dobre vedia, ako sú včely užitočné. Bez včiel nie je žiadna úroda. Preto sa o včely vzorne starajú a všemožne ich chránia. Ovocinárstvo a včelárstvo od […]
18. februára 2020

Postrekovače vo vinohrade využívané v integrovanej produkcii

Pri starostlivosti o vinič sa využívajú prípravky na ochranu rastlín proti hubám, plesniam a iným škodlivým organizmom, ktoré sa používajú nevyhnutne počas roka. V integrovanej produkcii sa prípravky na […]
15. februára 2020

Odber vzoriek ako kontrola kvality v integrovanej produkcii

V integrovanej produkcii sa dbá najmä na bezpečnosť produktov a dodržiavanie postupov správnej poľnohospodárskej praxe. Pestované plodiny sú pod zvýšeným dohľadom a preto sú vzorky pôdy pravidelné kontrolované.   […]