Baliareň spoločnosti Zeleninárska s.r.o. sa nachádza v obci Kostolná pri Dunaji, v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva.

Baliareň dáva prácu viac ako 80 ľuďom na trvalý pracovný pomer, ročne zabalí viac ako 60 tisíc ton zemiakov a cibule.

V súčasnosti prebieha rozšírenie prevádzky, pričom by mali pribudnúť výrobné, expedičné, dielenské a sociálne priestory na ploche viac ako 6000 m2.

Baliareň je miestom kde produkty našich pestovateľov dostávajú podobu konečných výrobkov. Sme pyšný na to, že môžeme našim zákazníkom ponúknuť viac ako 50.000 ton zemiakov a zeleniny z polí našich roľníkov, pričom našim cieľom je podporovať ich aby pokračovali v dobrej práci a snažili sa pestovať viac na svojich farmách, tak aby sme raz mohli 100% tovaru dodávať z vlastnej produkcie.

Tu sa spolupráca baliarne a pestovateľov ukazuje ako veľmi úspešná, kde obe úrovne v dodávateľskom reťazci úzko spolupracujú, na zvyšovaní kvality, čo vnímame ako nikdy nekončiaci proces.