Feromónové lapače nielen na prilákanie jedincov opačného pohlavia