Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo

IČO: 48198641
IČ DPH: SK 2120093052
90050 Kráľová pri Senci 455

Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo, vznikala už v roku 2004, pričom jej hlavným účelom bolo združiť producentov a vytvoriť také odbytové kapacity, ktoré by slúžili potrebám rastúceho segmentu obchodných reťazcov v regióne.

Zmyslom existencie organizácie výrobcov je zvyšovať organizovanosť výrobcov na trhu so zeleninou.

Pestovanie zemiakov má v lokalite okolo obce Kráľová pri Senci, odkiaľ pochádza jadro členov družstva, tradíciu už od začiatku dvadsiateho storočia. Prvými plodinami, ktoré začali členovia spolu pestovať a predávať, boli zemiaky. Práve na ich pozberovú úpravu a balenie išlo v roku 2008 do spoločnej prevádzky v obci Kostolná pri Dunaji veľké množstvo investícií. Popri zemiakoch sa združenie v priebehu nasledujúcich rokoch stalo silným producentom cibule, kapusty, cesnaku, mrkvy a petržlenu.


Naše združenie v číslach
Zeleninárska združuje 12 pestovateľov
Celková obhospodarovaná plocha 10.000 ha
Plocha zemiakov a zeleniny 1.870 ha
Denná kapacita balenia po spustení novej linky 400 ton
2015
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo, je Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uznaná ako organizácia výrobcov cibuľovej, koreňovej, kapustovej zeleniny a ostatnej zeleniny (čerstvej, alebo chladenej) s prideleným registračným číslom 001/2643/720/2015.
2016
Združenie úspešne rozbehlo produkciu cesnaku a v spolupráci s firmou ANDACO s.r.o. aj produkciu kvasenej kapusty.
2017
Bola spustená automatizovaná linka na šúpanie cibule pre potravinársky priemysel s kapacitou do 380 ton mesačne.
2018
Rozšírili sme skladové kapacity s možnosťou mechanického chladenia v objeme 8 000 ton.
2019
Realizujeme rozšírenie chladených skladových kapacít o 18 000 ton a novú baliareň koreňovej zeleniny s kapacitou 150 ton denne.

Lokalita

Naši pestovatelia sú sústredení v oblasti horného žitného ostrova a južnej časti dolného Považia v západnej časti Slovenska, medzi mestami Bratislava, Trnava, Galanta a Dunajská Streda

Charakteristikou tejto oblasti je suchá, teplá kontinentálna klíma, pričom od západu je oblasť chránená pohorím Malých Karpát. V oblasti sa však zlievajú rieky Váh a Dunaj, s mnohými menšími prítokmi. V 60tich rokoch 20. storočia tu boli vybudované umelé kanály, vodné plochy a rozsiahle zavlažovacie systémy, ktoré čerpajú závlahovú vodu z týchto povrchových vôd a vytvárajú unikátnu kombináciu teplého počasia a závlahovej vody, spolu so širokou paletou pôdnych typov od ľahkých piesočnatých až po ťažké pôdy. To umožňuje v tejto oblasti pestovanie širokej škály druhov zeleniny, pri vysokej kvalite a stabilnej úrode.

ZELENINÁRSKA organizácia výrobcov, družstvo, podporuje svojich pestovateľov a vedie ich k optimálnemu využitiu produkčného potenciálu. Zámerom je rozvíjať lokálnu pestovateľskú komunitu, tak aby v krátkej budúcnosti až 100% tovaru putujúceho našim zákazníkom pochádzalo z produkcie našich pestovateľov. Rovnako je našim cieľom rozširovať sortiment pestovanej zeleniny, aby sme plne rozvinuli potenciál tejto lokality.

Odbytové trhy

Zeleninárska organizácia, družstvo, sa pokiaľ ide o odbyt svojej produkcie, spolieha hlavne na domáci trh Slovenska a následne na trhy v Maďarsku a Českej republike. Menšie množstvá produkcie dodáva aj do Nemecka a Rakúska.

Členovia

p.č. Názov člena IČO Adresa Kontaktná osoba Telefón E-mail
1 AGROMAČAJ a.s. 46184341 90050 Kráľová pri Senci 455 Ing. Marek Mačaj 00421 905 732 961 marek.macaj@agromacaj.sk
2 Roľnícke družstvo v Pavliciach 00227382 91942 Pavlice Mgr. Lucia Nešťáková 00421 905 936 685 nestakova@agromacaj.sk
3 PD v Kráľovej pri Senci 00192074 90050 Kráľová pri Senci Ing. Stanislav Guldan 00421 905 712 598 guldan@pdkralova.sk
4 AGROKREDIT s.r.o. 31446906 93040 Štvrtok na Ostrove 437 Ing. Peter Grello 00421 905 864 677 grello@gmail.com
5 PD v Novom Živote 00191604 97930 Nový Život 38 Ing. Arpad Meszáros 00421 905 668 834 meszaros@agro-kredit.sk
6 Ing. Dušan Šebeň 35585536 90301 Nový Svet 12 Ing. Dušan Šebeň 00421 905 628 869 dusanseben@gmail.com
7 POD Abrahám, družstvo 00191876 92545 Abrahám 220 Ing. Marcel Kollar 00421 903 439 774 kollar@podabraham.sk

Produkcia v tonách podľa plodín


Chart by Visualizer

Skladové kapacity v tonách podľa plodín


Chart by Visualizer