Odber vzoriek ako kontrola kvality v integrovanej produkcii