Zeleninárska s.r.o. by nebola bez svojich pestovateľov. Veď podnetom na jej vznik v roku 2004 bola práve snaha pestovateľov nájsť spoločnú cestu v predaji svojich výrobkov.

Jadrom pestovateľskej činnosti je spoločnosť AGROMAČAJ a.s.. Ako rodinná firma sa v novodobej histórii venuje pestovaniu zemiakov od roku 1991, ale v skutočnosti Mačajovci pestovali na svojom gazdovstve zemiaky už v medzivojnovom období. Začiatkom 20 storočia sa v okolí obce Kráľová pri Senci prevádzkovalo veľa liehovarov, ktorých hlavným zdrojom škrobu bol zemiak.

Dnes Spoločnosť AGROMAČAJ a.s. priamo, alebo cez svoje dcérske podniky hospodári na 4600 ha ornej pôdy. Zameriava sa hlavne na pestovanie intenzívnych plodín ako zemiaky, cibuľa, kapusta, cesnak, petržlen. Veľmi významné sú aj plodiny osivová kukurica, cukrová repa a pšenica.

Spoločnosť AGROMAČAJ a.s. prevádzkuje skladové priestory v lokalitách:

  1. Kostolná pri Dunaji – areál bývalého poľnohospodárskeho družstva
  2. Lúčny Dvor – Nový dvor v katastri obce Pusté Úľany, časť Lúčny Dvor, slúži aj ako mechanizačné stredisko
  3. Pavlice – v areály RD v Pavliciach

Horný žitný ostrov a južná časť Trnavskej tabule kde AGROMAČAJ a.s. pôsobí disponujú kvalitnou pôdou, ale táto lokalita sa nachádza v prirodzenom dažďovom tieni Malých Karpát. V tejto lokalite sú preto vybudované závlahové systémy, ktoré sa tu začali stavať už v 60tych rokoch minulého storočia. AGROMAČAJ a.s. priamo, alebo cez závlahárske družstvá prevádzkuje túto závlahovú infraštruktúru na ploche 7000 ha. Vďaka tomu poskytuje závlahovú vodu aj svojim susedom, a tak vytvára podmienky na kooperáciu aj pri pestovaní zeleniny.

Okrem kvalitnej pôdy, dostatku závlahovej vody je skladovanie zemiakov a zeleniny tretím pilierom úspech našich pestovateľov. AGROMAČAJ a.s. priamo, alebo cez svoje dcérske podniky disponuje skladovacou kapacitou 32.500 ton, pričom 20.000 ton z toho sú sklady s možnosťou mechanického chladenia. V týchto skladoch je produkcia skladovaná čiastočne až do novej úrody v júni nasledujúceho roku.

Výmery vybraných plodín v roku 2018 v hektároch
Chart by Visualizer