Zemiaky stáli pri zrode Zeleninárskej a stále tvoria jej najväčší zdroj príjmov. Okrem neustáleho hľadania nových odrôd, ktorému sa pestovatelia našej spoločnosti každoročne venujú, dávajú veľký dôraz na plánovanie a podmienky pestovania. Výber vhodných pozemkov, predplodín a hnojenia je predmetom mnohých hodín prípravy pred každou sezónou.

Pestovatelia našej organizácie každoročne investujú nemalé prostriedky do technológií pestovania, zberu a skladovania zemiakov. Cieľom je zabezpečiť svojim zákazníkom kvalitný výrobok z vlastnej produkcie počas celého roka. V roku 2019 predstavuje produkčná plocha zemiakov 1000 ha, pričom ide o 25% medziročný nárast.

Odrodová skladba zemiakov na rok 2019


Balenia zemiakov